Det fælles arbejde er en af grundstenene i Ådalen 86. Alle beboere er forpligtet til at passe på vores andelsboligforening. Vi har arbejdsgrupper, der koordinerer de arbejdsopgaver vi skal have gjort. Nogle af opgaverne tages løbende, mens det meste af arbejdet bliver udført på arbejdssøndage. Af grupper kan der nævnes: Indslusningsgruppen, havegruppen, gadegruppen, køkkengruppen samt vedligehold.

Arbejdssøndagene er en rigtig god mulighed for at komme godt rundt i fællesskabet og få hygget med naboerne. Vi passer vores fælleshave, reparerer installationer og får gjort godt rent i køkkenet. Det er arbejdsgrupperne, der prioriterer de opgaver vi skal få gjort. Der skal nemlig både være plads til vedligehold, renovering og eventuelle nye projekter.

Arbejdssøndagene bliver afsluttet med et fællesmøde, hvor vi diskuterer og beslutter vigtige ting for vores fællesskab. Vi har et udvidet demokrati, og søger at alle skal blive hørt.